Exodus 18:7

Bulgarian(i) 7 Тогава Мойсей излезе да посрещне тъста си, поклони се и го целуна; и като се поздравиха, влязоха в шатрата.