Exodus 17:14

Bulgarian(i) 14 Тогава ГОСПОД каза на Мойсей: Запиши в книгата за спомен и предай в ушите на Иисус, че напълно ще излича спомена на Амалик под небето.