Ephesians 2:8

Bulgarian(i) 8 Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас – това е дар от Бога —