Ephesians 1:14-23

Bulgarian(i) 14 който е залог за нашето наследство, докато бъде изкупено притежанието на Бога за похвала на Неговата слава. 15 Затова и аз, като чух за вярата ви в Господ Иисус и за любовта към всичките светии, 16 не преставам да благодаря за вас и да ви споменавам в молитвите си; 17 така че Бог на нашия Господ Иисус Христос, Отец на славата, да ви даде дух на мъдрост и откровение в познаването на Него Самия, 18 като просветли очите на сърцето ви, за да знаете каква е надеждата на Неговото призоваване, какво е богатството на славата на Неговото наследство в светиите 19 и какво е превъзходното величие на Неговата мощ към нас, вярващите, според действието на мощта на Неговата сила. 20 С нея Той подейства в Христос, като Го възкреси от мъртвите и Го сложи да седне от дясната си страна на небесата, 21 далеч над всяко началство и власт, и сила, и господство, и всяко име, с което се наименуват, не само в този свят, но и в бъдещия. 22 И покори всичко под краката Му и Го постави да бъде глава над всичко за църквата, 23 което е Неговото тяло, пълнотата на Този, който изпълва всичко във всичко.