Ecclesiastes 6:8

Bulgarian(i) 8 Защото какво предимство има мъдрият пред безумния и какво — сиромахът, който знае как да живее между живите?