Ecclesiastes 3:15

Bulgarian(i) 15 Каквото е, вече е било и каквото ще бъде, вече е било; и Бог издирва миналото.