Deuteronomy 8:7

Bulgarian(i) 7 Защото ГОСПОД, твоят Бог, те завежда в добра земя, в земя на водни потоци, на извори и езера, които извират в долини и планини;