Deuteronomy 5:26

Bulgarian(i) 26 защото кой от всичките смъртни е чул гласа на живия Бог, говорещ отсред огъня, както ние го чухме, и е останал жив?