Deuteronomy 5:23

Bulgarian(i) 23 И когато чухте гласа отсред тъмнината, докато планината гореше в огън, вие се приближихте до мен, всичките началници на племената ви и старейшините ви,