Deuteronomy 5:12

Bulgarian(i) 12 Спазвай съботния ден, за да го освещаваш, както ГОСПОД, твоят Бог, ти е заповядал.