Deuteronomy 4:13

Bulgarian(i) 13 Така Той ви изяви завета Си, който ви заповяда да вършите — десетте заповеди — и ги написа на две каменни плочи.