Deuteronomy 26:6-8

Bulgarian(i) 6 Но египтяните злоупотребяваха с нас и ни потискаха, и ни натовариха с тежка работа. 7 Тогава извикахме към ГОСПОДА, Бога на бащите си, и ГОСПОД послуша гласа ни и видя унижението ни, труда ни и притеснението ни. 8 И ГОСПОД ни изведе от Египет с мощна ръка, с издигната мишца, с голям ужас, със знамения и чудеса,