Deuteronomy 25:17

Bulgarian(i) 17 Помни какво ти направи Амалик по пътя, когато излязохте от Египет,