Deuteronomy 22

Bulgarian(i) 1 Когато видиш говедото или овцата на брат си загубени, да не се скриеш от тях; непременно да ги върнеш на брат си. 2 А ако брат ти не е близо до теб или ако не го познаваш, тогава да ги прибереш в дома си и да останат при теб, докато ги потърси брат ти; тогава да му ги върнеш. 3 Така да постъпваш и с магарето му, така да постъпваш и с дрехата му, така да постъпваш и с всяко изгубено нещо на брат си, което той е изгубил и ти си намерил; не бива да се криеш. 4 Когато видиш магарето на брат си или говедото му паднали на пътя, да не се скриеш; непременно да ги вдигнеш с него. 5 Жена да не носи мъжко облекло, нито мъж да облича женска дреха, понеже всички, които правят така, са омразни на ГОСПОДА, твоя Бог. 6 Ако някое птиче гнездо се случи пред теб на пътя ти, на някое дърво или на земята, с пиленца или яйца и майката седи на пиленцата или на яйцата, да не вземеш майката заедно с пиленцата; 7 непременно да пуснеш майката, а пиленцата можеш да вземеш за себе си, за да ти бъде добре и да продължиш дните си. 8 Когато построиш нова къща, да направиш ограда на покрива си, за да не си докараш вина за кръв върху дома си, ако някой падне от него. 9 Да не засяваш лозето си с разнородни семена, за да не се освети цялата реколта на семето, което си засял, и плодът на лозето. 10 Да не ореш с вол и магаре заедно. 11 Да не носиш смесена дреха от вълна и лен заедно. 12 Да си правиш ресни на четирите краища на връхната дреха, с която се покриваш. 13 Ако някой вземе жена и влезе при нея, и я намрази, 14 и даде причина да я злословят, и й създаде лошо име, и каже: Взех тази жена и когато се приближих при нея, не я намерих девица! — 15 тогава бащата и майката на момичето да вземат доказателството за девствеността на момичето и да го изнесат на градските старейшини при портата. 16 И бащата на момичето да каже на старейшините: Дадох дъщеря си на този човек за жена, но той я намрази, 17 и ето, даде причина да я злословят и каза: Не намерих дъщеря ти девица. Но ето доказателството за девствеността на дъщеря ми. И да разгънат дрехата пред градските старейшини. 18 Тогава старейшините на онзи град да вземат мъжа и да го накажат, 19 и да го глобят сто сребърни сикъла, и да ги дадат на бащата на момичето, защото е създал лошо име на израилева девица. И тя да му бъде жена; не може да я отпрати през всичките си дни. 20 Но ако това нещо е истина, че момичето не е намерено девица, 21 тогава да изведат момичето до вратата на бащиния й дом и мъжете от града й да я убият с камъни и да умре, защото е извършила безчестие в Израил, като е блудствала в бащиния си дом. Така да отмахнеш злото отсред себе си. 22 Ако някой мъж бъде намерен да лежи с омъжена жена, тогава и двамата да умрат — мъжът, който е лежал с жената, и жената. Така да отмахнеш злото от Израил. 23 Ако някое момиче, девица, е сгодено за мъж и друг мъж я намери в града и лежи с нея, 24 тогава да изведете и двамата при портата на онзи град и да ги убиете с камъни и да умрат — момичето, защото не е извикало в града, и мъжът, защото е унижил жената на ближния си. Така да отмахнеш злото отсред себе си. 25 Но ако мъжът намери сгоденото момиче на полето и мъжът я насили и лежи с нея, тогава само мъжът, който е лежал с нея, да умре. 26 А на момичето да не направиш нищо; в момичето няма грях, заслужаващ смърт; защото това е както когато някой се вдигне срещу ближния си и го убие. 27 Понеже той я е намерил на полето и сгоденото момиче е извикало, но не е имало кой да го спаси. 28 Ако някой намери момиче, девица, която не е сгодена, и я хване и лежи с нея и ги намерят, 29 тогава мъжът, който е лежал с нея, да даде на бащата на момичето петдесет сребърни сикъла; и тя да му стане жена, понеже я е унижил; не може да я отпрати през всичките си дни. 30 Мъж да не взема жената на баща си и да не открива полата на дрехата на баща си.