Deuteronomy 18:10-14

Bulgarian(i) 10 Да не се намира между теб никой, който прекарва сина си или дъщеря си през огън, или врач, или астролог, или заклинател, или гадател, 11 или който прави магии, или медиум, или спиритист, или който вика мъртвите; 12 защото всеки, който прави тези неща, е омразен за ГОСПОДА и поради тези мерзости ГОСПОД, твоят Бог, ги изгонва отпред теб. 13 Да принадлежиш изцяло на ГОСПОДА, своя Бог. 14 Защото тези народи, които ще завладееш, слушат астролози и врачове; но колкото до теб, ГОСПОД, твоят Бог, не ти е позволил това.