Deuteronomy 16:21

Bulgarian(i) 21 Да не си садиш ашера от каквото и да било дърво до олтара на ГОСПОДА, своя Бог, който ще си направиш;