Daniel 6:11

Bulgarian(i) 11 Тогава онези мъже се спуснаха и намериха Даниил да отправя молба и да се моли пред своя Бог.