Daniel 12:12

Bulgarian(i) 12 Блажен, който изтърпи и достигне до хиляда триста тридесет и петте дни.