Daniel 11:1

Bulgarian(i) 1 А в първата година на мидянина Дарий аз стоях да му бъда насърчение и защита.