Amos 8:1-2

Bulgarian(i) 1 Така ми показа Господ БОГ: Ето, кошница със зрели плодове. 2 И каза: Какво виждаш, Амос? И казах: Кошница със зрели плодове. И ГОСПОД ми каза: Дойде краят на народа Ми Израил. Няма повече да го щадя.