Amos 5

Bulgarian(i) 1 Слушайте това слово, това оплакване, което надигам за вас, доме израилев! 2 Падна, няма повече да стане девицата израилева, захвърлена е на земята си, няма кой да я вдигне! 3 Защото така казва Господ БОГ: Градът, който излиза с хиляда, ще остане със сто, а който излиза със сто, ще остане с десет за израилевия дом. 4 Защото така казва ГОСПОД на израилевия дом: Потърсете Ме, и ще живеете! 5 Но не търсете Ветил и не влизайте в Галгал, и не преминавайте във Вирсавее, защото Галгал непременно ще бъде отведен в плен, а Ветил ще стане на нищо. 6 Потърсете ГОСПОДА и ще живеете, да не би да се устреми като огън върху йосифовия дом и да го пояде, без да има кой да гаси Ветил. 7 Горко на тези, които обръщат правосъдието в пелин и захвърлят правдата на земята! 8 Този, който прави Плеядите и Орион, който обръща смъртната сянка в зора и деня затъмнява на нощ, който вика морските води и ги излива по лицето на земята, ГОСПОД е Името Му; 9 който нанася внезапно опустошение върху силните и опустошение идва върху крепостите. 10 Те мразят изобличителя в портата и се гнусят от онзи, който говори с правота. 11 Затова, понеже тъпчете сиромаха и взимате от него данък жито, построихте къщи от дялани камъни но няма да живеете в тях, насадихте желани лозя, но няма да пиете виното им. 12 Защото зная многото ви престъпления и тежките ви грехове; притеснявате праведния, взимате подкуп и онеправдавате бедните в портата. 13 Затова разумният ще мълчи в такова време, защото е зло време. 14 Търсете доброто, а не злото, за да живеете; и ГОСПОД, Бог на Войнствата, ще бъде с вас, както казвате. 15 Мразете злото и обичайте доброто и установете правосъдие в портата; може би ГОСПОД, Бог на Войнствата, ще се смили за остатъка от Йосиф. 16 Затова, така казва ГОСПОД, Бог на Войнствата, Господ: По всички площади ще има ридание и по всички улици ще казват: Горко! Горко! И ще повикат земеделеца за жалеене, и изкусните оплаквателки за ридание. 17 И по всичките лозя ще има ридание, защото Аз ще мина посред теб, казва ГОСПОД. 18 Горко на онези, които копнеят за Деня на ГОСПОДА! За какво ви е той? Денят на ГОСПОДА е тъмнина, а не светлина — 19 както ако човек бяга от лъв и го срещне мечка, и като влезе в къщи и опре ръката си на стената и го ухапе змия. 20 Няма ли да бъде Денят на ГОСПОДА тъмнина, а не светлина; и мрак, а не сияние? 21 Мразя, отвращавам се от празниците ви и няма да благоволя в тържествените ви събрания. 22 Защото, ако ми принесете всеизгарянията и приносите си, няма да ги приема, и примирителните ви жертви от угоен добитък няма да погледна. 23 Махни от мен шума на песните си и свиренето на арфите ти няма да слушам. 24 А нека правосъдието тече като вода и правдата — като непресъхващ поток. 25 Принасяхте ли ми жертви и приноси в пустинята четиридесет години, доме израилев? 26 Носехте Сикут, царя си, и Хиун, идолите си, звездата на боговете си, които си направихте. 27 Затова ще ви откарам в плен отвъд Дамаск, казва ГОСПОД, Бог на Войнствата е Името Му.