Acts 8:19

Bulgarian(i) 19 като каза: Дайте и на мен тази власт, така че на когото положа ръце, да приема Светия Дух!