Acts 7:57

Bulgarian(i) 57 Но те, като изкрещяха със силен глас, запушиха ушите си и единодушно се спуснаха върху него,