Acts 7:54

Bulgarian(i) 54 А като слушаха това, сърцата им се късаха от яд и те скърцаха със зъби срещу него.