Acts 5:6

Bulgarian(i) 6 И по-младите мъже станаха, обвиха го, изнесоха го и го погребаха.