Acts 4:7

Bulgarian(i) 7 И като ги поставиха на средата, ги питаха: С каква сила или в кое име вие извършихте това?