Acts 4:14

Bulgarian(i) 14 Но като виждаха изцеления човек да стои с тях, нямаха какво да възразят.