Acts 22:12

Bulgarian(i) 12 И някой си Анания, човек благочестив според закона, с добро име сред всички живеещи там юдеи,