Acts 17:30

Bulgarian(i) 30 Бог, без да държи сметка за времената на невежеството, сега заповядва на всички хора навсякъде да се покаят,