Acts 13:9

Bulgarian(i) 9 Но Савел, който се наричаше и Павел, изпълнен със Свети Дух, се вгледа в него