2 Timothy 2:14

Bulgarian(i) 14 Това напомняй и заръчвай пред Господа – да не влизат в словесни спорове, което никак не ползува, а само погубва слушателите.