2 Timothy 2

Bulgarian(i) 1 И така, ти, дете мое, заяквай в благодатта, която е в Христос Иисус. 2 И каквото си чул от мен при много свидетели, това предай на верни хора, които да са способни да научат и други. 3 Бъди съучастник в страданията като добър войник на Иисус Христос. 4 Никой, който служи като войник, не се заплита в житейски работи, за да угоди на този, който го е записал за войник. 5 И ако някой се състезава в игрите, той не получава победен венец, ако не се е състезавал законно. 6 Усилно трудещият се земеделец пръв трябва да вкуси от плодовете. 7 Размишлявай върху това, което ти казвам, и Господ ще ти даде да разбереш всичко. 8 Помни Иисус Христос от Давидовото потомство, който възкръсна от мъртвите според моето благовестие, 9 за което страдам дотам, че съм в окови като злодей; но Божието слово не е вързано. 10 Затова аз всичко издържам заради избраните – за да получат и те спасението, което е в Христос Иисус, с вечна слава. 11 Вярно е това слово. Защото, ако сме умрели с Него, то и ще живеем с Него. 12 Ако устоим, то и ще царуваме с Него. Ако се отричаме от Него, и Той ще се отрече от нас. 13 Ако сме неверни, Той остава верен, защото не може да се отрече от Себе Си. 14 Това напомняй и заръчвай пред Господа – да не влизат в словесни спорове, което никак не ползува, а само погубва слушателите. 15 Старай се да се предоставиш на Бога одобрен работник, който няма от какво да се срамува, като излагаш право словото на истината. 16 Но избягвай нечистите празнословия, защото те ще отиват още по-далеч в безбожието 17 и тяхното слово ще разяжда като гангрена; от които са Именей и Филет, 18 които се отклониха от истината, като казват, че възкресението вече е станало, и събарят вярата на някои. 19 Но твърдата основа на Бога стои, имайки този печат: Господ познава Своите Си; и: Всеки, който изповяда Господното Име, да отстъпи от неправдата. 20 А в един голям дом съдовете не са само златни и сребърни, но и дървени, и пръстени; и едни са за почтена употреба, а други за непочтена. 21 Обаче ако някой очисти себе си от тези, той ще бъде съд за почтена употреба, осветен, полезен на стопанина, приготвен за всяко добро дело. 22 Избягвай младежките страсти и заедно с тези, които призовават Господа от чисто сърце, се стреми към правдата, вярата, любовта, мира. 23 Отказвай се от глупавите и невежи спорове, като знаеш, че пораждат караници. 24 А Господният слуга не бива да се кара, а трябва да бъде кротък към всички, способен да поучава, търпелив, 25 с кротост да увещава онези, които се противопоставят, та дано Бог да им даде покаяние, за познаване на истината 26 и да изтрезнеят, и се освободят от примката на дявола, от когото са били уловени, за да вършат неговата воля.