2 Thessalonians 2:8-10

Bulgarian(i) 8 и тогава ще се открие беззаконният, когото Господ Иисус ще премахне с дъха на устата Си и ще унищожи с явлението на пришествието Си, 9 този, чието идване е според действието на Сатана, съпроводено с всякаква сила, знамения, лъжливи чудеса 10 и с всичката измама на неправдата, за онези, които погиват, защото не приеха любовта на истината, за да се спасят.