2 Samuel 5:4

Bulgarian(i) 4 Давид беше на тридесет години, когато се възцари, и царува четиридесет години.