2 Samuel 23:34

Bulgarian(i) 34 Елифелет, синът на Аасве, синът на маахатеца, Елиам, синът на гилонеца Ахитофел,