2 Samuel 20:13

Bulgarian(i) 13 И когато го премести от пътя, всички хора отидоха след Йоав да преследват Савей, сина на Вихрий.