2 Samuel 13:17

Bulgarian(i) 17 И той извика момчето, което му прислужваше, и каза: Изгонете сега тази вън от мен и заключи вратата след нея!