2 Peter 2:11

Bulgarian(i) 11 докато ангелите, които са по-големи по мощ и сила, не представят против тях хулителна присъда пред Господа.