2 Kings 8:17

Bulgarian(i) 17 Той беше на тридесет и две години, когато се възцари, и царува осем години в Ерусалим.