2 Kings 6:26

Bulgarian(i) 26 И когато израилевият цар минаваше по стената, една жена извика към него и каза: Помогни, господарю мой, царю!