2 Kings 25:21

Bulgarian(i) 21 И вавилонският цар ги удари и ги уби в Ривла, в земята Емат. Така Юда беше отведен в плен от земята си.