2 Kings 25:2-7

Bulgarian(i) 2 И градът беше под обсада до единадесетата година на цар Седекия. 3 А на деветия ден от четвъртия месец гладът стана много голям в града и нямаше хляб за народа на страната. 4 И портата на града беше разбита и всичките военни мъже побягнаха през нощта по пътя на портата, която е между двете стени, при царската градина — а халдейците бяха около града — и царят отиде по пътя за равнината. 5 А войската на халдейците преследва царя и го настигнаха в равнините на Ерихон. И цялата му войска се разбяга от него. 6 И хванаха царя и го заведоха при вавилонския цар в Ривла, и произнесоха присъда над него. 7 И посякоха синовете на Седекия пред очите му и избодоха очите на Седекия, и го оковаха в бронзови окови, и го отведоха във Вавилон.