2 Kings 21:9

Bulgarian(i) 9 Но те не послушаха и Манасия ги подмами да вършат повече зло от народите, които ГОСПОД беше изтребил пред израилевите синове.