2 Kings 16:16

Bulgarian(i) 16 И свещеник Урия направи според всичко, което му заповяда цар Ахаз.