2 Kings 15:13

Bulgarian(i) 13 Салум, син на Явис, се възцари в тридесет и деветата година на юдовия цар Озия и царува един месец в Самария.