2 Kings 14:22

Bulgarian(i) 22 Той построи Елат и го възвърна на Юда, след като царят легна при бащите си.