2 John 1:13

Bulgarian(i) 13 Поздравяват те децата на твоята избрана сестра. Амин.