2 Corinthians 6:12

Bulgarian(i) 12 На вас не ви е тясно в нас, а ви е тясно в сърцата ви.