2 Corinthians 3:8

Bulgarian(i) 8 как служенето на Духа няма да бъде с по-голяма слава?