2 Corinthians 2:5

Bulgarian(i) 5 Но ако някой е причинил скръб, не е наскърбил мен, а донякъде – да не кажа прекалено много – всички вас.